dissabte, 27 de febrer de 2016

Portes al bosc no!!!

Porta que tanca un camí públic:


Desitgem que al més aviat aquest camí s’obri pel pas de vianants que amb respecte vulguin contemplar la natura. 
DEMASAB, col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, porta més de 10 anys fent gestions, demanant que s’obrin les portes posades al bosc que, fins i tot, talla un camí públic, cosa que per Llei està prohibida. Coneixem que actualment l’Ajuntament de Castellví de Rosanes ja disposa d’una sentència ferma reconeixent el que hem exposat. 

Estudi dels sorolls que realitza la Diputació de Barcelona a sol·licitud de l’Ajuntament
 
 SOROLLS/ mesuraments dels sorolls a l’Av. Argentina: amb els estudis actuals es podrà valorar la reducció dels sorolls als habitatges, de l’abans i ara, amb les balles posades contra els sorolls per a la connexió AP7/A2. 

 Les barreres acústiques –per minorar els sorolls de l’autovia-, van instal·lar-se en previsió de la connexió de l’autovia del Baix  Llobregat, A2, amb l’autopista del Vallès, AP7, que motivarà un increment de la circulació per l’A2 d’uns 40.000 vehicles més al dia, cosa que suposarà un fort increment dels sorolls, raó per la qual preveiem que les barreres acústiques actuals resultaran insuficients.  En aquest sentit, un cop enllestida la connexió AP7/A2, s’haurien de tornar a fer estudis sònics per determinar el volum de decibels, i el seu efecte als habitatges. -Com vam explicar  des de DEMASAB, aquestes barreres acústiques son més baixes que les col·locades al Parc de la Solana, i la circulació farà molt més . El veïnatge també haurà de dir la seva.