diumenge, 7 d’agost de 2016

SOROLLS DELS TRENS DE CARGA A LA NITA l’any 2015, veïns de la Plaça Onze Setembre, van presentar queixes dels sorolls a la nit, produïts pels trens de carga dels FGC. Per analitzar els sorolls, els FGC, van fer mesuraments dels sorolls a la nit a l’exterior d’un habitatge, el dia 8 d’octubre de 2015, per analitzar-los. 
 
 L’habitatge del que es van fer les immissions sonores a l’exterior, distava a 50 metres de la caixa del ferrocarril, i segons s’informa a l’estudi realitzat, les immissions del soroll es comparen amb els límits màxim admissibles en el horari nocturn, segons la classificació B1, informa dit estudi realitzat per els FGC. Tema prou important a tenir en compta per el control dels sorolls al Municipi, en tant que: si  l’habitatge on es va fer l’estudi pels sorolls dels trens de carga, s’informa que les immissions dels sorolls es comparen amb el límit màxim admissible en horari nocturn, -tenint en compte quedit habitatge es troba a uns 50 metres de distancia de lacaixa del tren, ens preguntem, com poden ser dits sorolls en d’altres edificis de la zona?

 

Sí, ens referim als 60 habitatges que hi son a sobre de les vies dels trens,  carrer del Pg. del Parlament de Catalunya que, estan ubicats si fa no fa, dins de l’espai  que abans ocupava l’estació del carrilet,i que disten sols d’uns5 metros de distancia de la mateixa caixa ferroviària, per el qual els sorolls poden ser greus. 

DEMASAB proposa: 
o   Que es tingui en conte els sorolls reals dins els dormitoris dels habitatges, per part de l’Ajuntament.
o   Que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, faci cobriment del punt d’entrada dels trens sota el terra, lloc on hi ha un espai elevat,  per el que pensem que no hi hauria problema pel pas de les catenàries del tren, i es podrien reduir així part dels sorolls.