diumenge, 20 de març de 2016

LA NATURA ÉS VIDA PER TOTHOM

Demasb presenta escrit a l'Ajuntament de Martorell

A l’Alcalde de l’Ajuntament de Martorell
Plaça de la Vila, 46, Martorell, 08760 Barcelona

Assumpte: estat residus al Congost de Martorell  (Escrit amb registre d’entrada del dia 18-03-2016)

DEMASAB, EXPOSA :
Recentment, on el polígon industrial del Congost entra en contacte amb els contraforts de la munta­nya, hem trobat,per diverses bandes, piles grans de pneumàtics llençats al terra. Piles que se­gons el testimoni d’un vianant, cada vegada van a més.
L’indret que considerem més preocupant correspon al final del carrer de la Baldanya,carrer que des de l’entrada per la N-II, se situa entre l’estació de servei Repsol i el McDonald’s. El punt precís d’entrada queda reflec­tit en la foto que adjunt annexem. Altrament, ens oferim a acompanyar in situ als tècnics munici­pals que assumeixin la responsabilitat sobre el tema que ací plantegem.
Aquesta problemàtica ens amoïna molt, ja que contribuiria decisivament a que un foc incidentalagafés força, car, com bé sabeu, el terme municipal de Martorell té un risc elevat d’incendis  forestals. V. gr.: “Risc d’incendis forestals: La zona on se situa el municipi de Martorell està declarada de d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons l’article 17.1 del Decret 64/1995 de 7 de març de mesures de prevenció d’incendis forestals”.

Per la qual cosa,  DEMANO:
Que l’Ajuntament  procedeixi a fer una actuació adequada per solucionar el problema dels residus escampats, sobretot pneumàtics, en la línia de contacte entre el polígon industrial del Congost i els contraforts de la serra de les Torretes. 

Atentament,

Júlia Díez Gómez,
Presidenta de Demasab

AJUNTAMENT DE MARTORELL