dilluns, 29 de maig de 2017

dia 3 de juny de 2017, el col•lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, realitzarem el 6è Anellament Científic d'OcellsHola Amics i amigues, el dissabte, dia 3 de juny de 2017, el col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, realitzarem el 6è Anellament Científic d'Ocells, pel qual us esperem a tots i totes que vulgueu estar en aquest esperat esdeveniment. Al que vulgui i pugui, us esperem a les 8,30 h al costat de l'estació del tren parada Sant Andreu de la Barca. Recordeu que la canalla el passa molt bé.
SALUTACIONS,
Demasab

Treballs a càrrec de:
      Paco Martinez, Victor Sanz, i  Jordi Archs.
                                                               


dijous, 11 de maig de 2017

Les qualitats i serveis de l’hotel d’insectesDEMASAB ha realitzat aquest plafó informatiu sobre els avantatges dels insectes als cultius ecològics.
SINSTAL·LARÀ  AL COSTAT DE LHOTEL DINSECTES


Les qualitats i serveis de lhotel  dinsectes
Lhotel dinsectes serveix per donar vida als insectes i gaudir dels cultius ecològics, evitant els productes dolents que afecten tant al medi com a la salut humana.


Nou projecte llei de ports de Catalunya no regula la limitació i control de les emissions contaminants dels vaixells


La Plataforma per la Qualitat de l'Aire va comparèixer ahir a la sessió de la Ponència que ha d'elaborar l'informe sobre el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals per demanar que la llei compleixi les normatives europeas 

El Projecte de Llei de Ports i Transport Marítim té com a objectiu potenciar noves inversions en infraestructures i serveis portuaris als 45 ports de titularitat de la Generalitat que integra el sistema portuari català, per fomentar les embarcacions d'eslores més grans (superiots i megaiots), els creuers i el transport de mercaderies. Per a la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, el projecte de Llei no estableix cap regulació per fer complir les normatives vigents sobre la limitació de sofre per als combustibles d'ús marítim i les normatives de qualitat de l'aire vigents, especialment el límit màxim de 0,5% de contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim per a vaixells l'any 2020. Consideren que planteja el creixement de l'actual model insostenible del turisme de creuers i del transport marítim de mercaderies, obviant els nivells de concentració de contaminants atmosfèrics emesos pels vaixells i que principalment afecten la salut de la població que viu als barris propers a les terminals del port (SO2NOx, Partícules en suspensió PM 10, PM 2,5 i ultrafines, que són altament cancerígenes, així com altres hidrocarburs perillosos).

El projecte de Llei estableix un sistema de bonificacions i reduccions de taxes per pràctiques mediambientals, esquemes voluntaristes no canviaran el comportament de les navilieres segons la Plataforma. A la compareixença han defensat la fiscalitat ambiental com l'eina més eficaç tal com estan demostrant les experiències en altres ports europeus presentant un estudi sobre l'establiment d'impostos sobre les emissions d'òxids de nitrogen (NO2) que ha reduït les emissions fins a un 70%.
La Plataforma ha demanat la revisió profunda de l'articulat perquè la Llei inclogui principalment:
- La regulació obligatòria per limitar, controlar i sancionar les emissions dels vaixells segons obliga la Directiva 2012/33/UE (límit de 0,1% en ports a partir de l'1 de gener de 2015 i màxim de 0,5% de sofre contingut per a vaixells de UE a tots les aigües per al 2020).
- Que la llei insti al govern de Catalunya a posicionar-se i treballar en favor de la creació d'una ECA a la mar Mediterrània (Àrea de Control d'Emissions de Sofre) de limitació del contingut de sofre per als combustibles d'ús marítim com ja existeix al Mar Bàltic, Mar del Nord i el Canal de la Mànega.
- Regulació per a la limitació del contingut de sofre per als combustibles d'ús marítim de 0,1% a les aigües territorials dels ports catalans com ja té Nàpols i França té previst establir l'any 2018.
- Establir l'obligatorietat de realitzar una Avaluació Ambiental Estratègica per a cadascuna de les noves activitats portuàries amb potencial contaminant que quantifiqui l'augment d'emissions per autoritzar-les o no en funció de les afectacions a una zona d'especial protecció de l'ambient atmosfèric i sobre la qualitat de l'aire de les poblacions dels barris propers al port.
- Eliminació del sistema de bonificacions i reduccions de taxes previstos al projecte de llei. Són esquemes voluntaristes, que tenen nul·la incidència en la reducció d'emissions i alimenten falses solucions per mantenir la desregulació del sector.
- Inclusió d'un apartat de fiscalitat ambiental amb l'establiment d'impostos sobre les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) dels vaixells seguint l'esquema de tributs de Noruega que és referent europeu.

Llegeix el document presentat per la PQA.

dimecres, 3 de maig de 2017

"PER" UNA CIUTAT SALUDABLE

El Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, DEMASAB, pensa que hagués estat mes oportú posar: PER UNA CIUTAT SALUDABLE, Sant Andreu de la Barca. Pel qual, hem demanat a lAjuntament linforme de lOMS.

                                                                             

dimarts, 2 de maig de 2017

El Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, DEMASAB, va fer al·legacions per aturar més crema de residus a l’activitat de Cementos Molins.

La Generalitat atura la modificació de crema de residus a Ciments Molins a l’ espera d’ un altre informe. 

 L’empresa va sol•licitar http://www.llobregatdigital.cat/12006 al mes d’abril de 2016 al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat una modificació de la seva autorització per tal de variar les quantitats dels residus utilitzats com a combustibles alternatius, sense que suposés modificar la quantitat total (és a dir, s’incrementen les tones de pneumàtics fora d’ús i de fangs de depuradora, i es redueixen les quantitats de fusta i de CDR -combustible derivat de residus-).

El Departament va acceptar la modificació, després de qualificar-la com a no substancial. L'Ajuntament de Pallejà va presentar al•legacions a aquesta autorització i la Generalitat ha acceptat les al•legacions presentades pel consistori durant el període d’informació pública.

Així, l’Ajuntament de Pallejà va sol•licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que elaborés un estudi d’avaluació de les emissions atmosfèriques reals generades per la fàbrica de ciment des del 2010, per tal de poder valorar la seva evolució i el compliment de la normativa. Aquest estudi s’ha incorporat al document de resolució i està disponible a la Regidoria de Medi Ambient per totes aquelles persones que el vulguin consultar.

Per la seva banda, Sant Vicenç dels Horts es mostra igual de ferm que el consistori pallejanenc,L’Ajuntament es referma en la seva oposició a què s’ampliï la crema de neumàtics a Ciments Molins, després que la Generalitat hagi autoritzat l’increment fins a 20.000 tones l’any, 4 vegades més que fins ara. El consistori esgotarà totes les vies possibles per evitar l'ampliació: primer, amb un recurs administratiu i la petició que cautelarment no s’augmenti la crema i, després, si fos necessari, via contenciós.

Des de l’Ajuntament, es creu que aquesta ampliació pot no ser innòcua. En aquest sentit, s’estan recollint dades d'elements contaminants que fins ara no es registraven i s'està treballant en l'elaboració d'un estudi epidemiològic amb la col•laboració de 9 ajuntaments de l'entorn.