dimecres, 27 de setembre de 2017

HOTEL D’INSECTES
El dia 4 d’octubre de 2017, a les 11,00 hores es procedirà a la col·locació de l’Hotel d’Insectes als horts municipals, on Demasab tindrà presencia  

 

És un artefacte concebut per a proporcionar refugi a diverses Per a que serveix l'hotel d'insectes?


espècies, el qual fan servir per a hivernar i per criar.

Acull principalment insectes, però també pot incloure espai per a altres animals, com ara aràcnids, amfibis, rèptils, i fins i tot, petits mamífers.

La presència de determinades espècies o grups d'insectes afavoreixen el medi on es troben, especialment si hi ha conreus a la vora, ja que duen a terme una important tasca com a pol·linitzadors i controladors de plagues.

Aquests hotels acullen pol·linitzadors com les abelles i els borinots, dels quals depèn la fructificació de moltes plantes, principalment hortalisses i fruiters, però també la producció de llavor de plantes silvestres. Altres possibles hostes són les crisopes, marietes i vespes, que s'alimenten d'altres insectes que constitueixen plagues, com per exemple algunes erugues i pugons. 

3 comentaris: